Autori literárnych diel sú znepokojení projektom reformy autorského práva v Európe a obracajú sa na príslušné inštitúcie, aby bránili slobodu tvorby a životaschopnosť európskej kultúry.
Podporte ich úsilie a podpíšte petíciu vyzývajúcu na ochranu autorských práv!

Pozvánka: Valencia slovies v slovenčine

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Valencia slovies v slovenčine, formálne, sémantické a pragmatické aspekty (na báze Valenčného slovníka slovenských slovies na korpusovom základe)

Prednáša:doc. Mgr. Martina Ivanová, CSc, Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Kedy: 14. 1. 2016 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Pozvánka: Kolokácie teoreticky a prakticky pre preklad

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Kolokácie teoreticky a prakticky pre preklad

Prednáša:Mgr. Daniela Majchráková, PhD, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 9. 12. 2015 od 16.00 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť SNK na 3. poschodí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Pozvánka: Práca prekladateľa so slovenskými a inojazyčnými korpusmi

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Práca prekladateľa so slovenskými a inojazyčnými korpusmi, práca s nástrojom Sketch Engine a tvorba vlastných korpusov a terminologických databáz

Na workshop si môžete priniesť vlastný notebook alebo tablet.

Prednáša:Ing. Vladimír Benko, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 3. 12. 2015 od  16.30 hod. do 18.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Preklad z/do málo rozšírených jazykov

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na medzinárodnú konferenciu

Preklad z/do málo rozšírených jazykov

Kedy:27. – 28. november 2015

Kde: Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, Bratislava

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Umeleckí prekladatelia na knižnom veľtrhu Bibliotéka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

naša spoločnosť v rámci cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu aj v roku 2015 predstavuje verejnosti na knižnom veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe renomovaných slovenských prekladateľov.

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu najlepších slovenských prekladov za rok 2014, ktoré získali Cenu Jána Hollého alebo niektorú z prémií.

Príďte si pohovoriť o práci prekladateľa s Jánom Štrasserom, Alojzom Kenížom, Júliou Žitnou-Jellúšovou, Katarínou Széherovou a Miroslavou Vallovou. Zároveň spolu zaspomíname na 25 rokov trvania našej spoločnosti.

Moderuje prekladateľka a spisovateľka Vladimíra Komorovská.
Ukážky z diel čítajú prekladatelia.

Čas a miesto konania: štvrtok 5. 11. 2015 o 19.00 na Pódiu 1.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Letná škola prekladu 2015

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na 37. ročník Letnej školy prekladu

Letná škola prekladu 2015

Minulosť a budúcnosť prekladu – Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad

Kedy:6. – 8. november 2015

Kde: Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Termín podania prihlášky: 24. október 2015!
Návratku zasielajte e-mailom na adresu: lsp@sspul.sk.

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Program LŠP 2015 [pdf]
Informácie o podmienkach účasti [pdf]
Návratka [doc]

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a autorskej spoločnosti LITA.
Ministerstvo kultúry SR  LITA - Autorská spoločnosť


 

Výzva: Slovník roka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

blíži sa termín uzávierky prihlasovania slovníkov vydaných na Slovensku v rokoch 2014 a 2015 do medzinárodnej súťaže Slovník roka, ktorá sa koná v Prahe a ktorej sa každoročne zúčastňujeme.

Ak máte vedomosť o nejakom slovníku, čo by bol hoden pozornosti poroty tejto súťaže, dajte mi, prosím, o ňom vedieť, aby som ho zaobstarala a mohla v Prahe predstaviť.

Môže to byť slovník prekladový, výkladový, encyklopedický aj elektronický.

Verím, že pri spoločnom úsilí nám nič dôležité z lexikografickej produkcie neunikne. Vopred ďakujem a srdečne zdravím.

Silvia Semaková,
semakova@chello.sk


 

Je slobodný prístup k literárnym dielam v rozpore s autorskými právami?

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

LITA, autorská spoločnosť

pozýva na moderovanú panelovú diskusiu za účasti zástupcov LITA, autorskej spoločnosti, MK SR, SNK, NOC a autorov venovanú problematike ochrany autorských práv.
Diskutovať sa bude na aktuálne témy:
Je slobodný prístup verejnosti k literárnym dielam v rozpore s autorskými právami?
Sú zmluvy, ktoré uzatvárajú autori, prejavom ich slobodnej vôle?

Kedy: 9. 10. 2015 o 14:00

Kde: V-klub, Nám. SNP 12, Bratislava

Viac informácií nájdete na stránkach LITA: Festival Dni slovenskej literatúry.


 

Some Holmes and Popovič in all of us?

The Low Countries and the Nitra Schools in the 21st century.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ústav svetovej literatúry SAV
CETRA a KU Leuven

pozývajú na konferenciu venovanú významu nitrianskej a nizozemskej školy pre súčasnú translatológiu.

Kedy: 8. – 9. 10. 2015

Kde:Študentský domov UKF Nitra, B. Slančíkovej 1, Nitra

Nitrianska i nizozemská škola významne prispeli k formovaniu translatológie ako samostatného vedného odboru v 20. storočí. Vplyvy oboch vedúcich osobností týchto škôl, Jamesa Holmesa i Antona Popoviča, možno v translatológii badať dodnes. Chceme sa pokúsiť o naznačenie toho, ako spôsob myslenia v oboch týchto školách dodnes ovplyvňuje a perspektívne aj naďalej bude ovplyvňovať translatologické myslenie. Je bez nitrianskej a nizozemskej translatológie vôbec možné hovoriť o pojmoch, ako sú mapovanie a re-mapovanie, pomenúvanie a premenúvanie, alebo aj o sociologických a komunikačných prístupoch v translatológii?

Viac informácií nájdete na stránkach organizátora: Holmes - Popovic Conference.


 

Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu prekladateľov!

Pohľadnica k Medzinárodnému dňu prekladateľov 2015 od CEATL


 

Oznam: Letná škola prekladu 2015

Letná škola prekladu 2015

Minulosť a budúcnosť prekladu – Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
37. ročník Letnej školy prekladu sa koná
6. – 8. novembra 2015
Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Záväzné prihlášky s témou prednášky a krátkou anotáciou očakávame najneskôr do 27. septembra 4. októbra 2015 na e-mailovej adrese lsp@sspul.sk. Viac informácií nájdete v priloženej výzve.

Výzva pre prednášajúcich [PDF]
Prihláška pre prednášajúcich [PDF]
Pokyny pre autorov príspevkov [PDF]


Viac >>

 

Revue svetovej literatúry 3/2015

Revue svetovej literatúry 2/2015