SK | EN | DE

Podporte umelcov a podpíšte výzvu vláde Slovenskej republiky, aby neznižovala rozpočet na kultúru a naplnila svoje Programové vyhlásenie, schválenú Stratégiu rozvoja kultúry aj európske štandardy!

Letná škola prekladu 2014

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na 36. ročník Letnej školy prekladu

Letná škola prekladu 2014

Čas a priestor v prekladateľskej praxi – Od osvietenstva k temnu

Kedy:17. – 19. októbra 2014

Kde: Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Termín podania prihlášky: 29. september 2014 Keďže zostalo ešte niekoľko voľných miest, termín podania prihlášky predlžujeme do ich vyčerpania!
Prihlášku (návratku) pošlite e-mailom na adresu: lsp@sspul.sk

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Program LŠP 2014 [pdf]
Informácie o podmienkach účasti [pdf]
Návratka [doc]

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Holandský prekladateľ odmietol Puškinovu medailu

Hans Boland, holandský prekladateľ ruskej literatúry, neprijal významné ruské štátne vyznamenanie. Puškinova medaila sa od roku 1999 udeľuje za mimoriadny prínos v oblasti kultúry, humanitných vied, literatúry a umenia. V minulosti ju udelili aj Ľubomírovi Feldekovi a pedagogičke a prekladateľke Kataríne Strelkovej za veľký prínos k rozvoju rusko-slovenských vzťahov.

Hans Boland, ktorý preložil do holandčiny medzi inými diela Achmatovovej, Dostojevského a Puškina, odmietol prijať ocenenie pre výhrady k politike súčasného ruského prezidenta.

Prekladateľov list adresovaný ruskému kultúrnemu atašé v Haagu si môžete prečítať na stránkach CEATL.


 

Letná škola prekladu 2014
Čas a priestor v prekladateľskej praxi – Od osvietenstva k temnu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

36. ročník Letnej školy prekladu sa koná
17. – 19. októbra 2014
Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

 

Výzva pre prednášajúcich

Záväzné prihlášky s témou prednášky a krátkou anotáciou očakávame najneskôr do 5. septembra 2014 na e-mailovej adrese lsp@sspul.sk.

Požiadavky na formálnu úpravu príspevkov nájdete v prílohe. Prosíme vás, aby ste texty príspevkov zaslali na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, a to najneskôr do 29. septembra 2014.

Výzva pre prednášajúcich [PDF]
Pokyny pre autorov [PDF]
Prihláška pre prednášajúcich [DOC]


 

Ateliér audiovizuálneho prekladu III

Audiovizuálna tvorba bez hraníc

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

pozývajú na tretí ročník podujatia venovaného vybraným otázkam audiovizuálneho prekladu.

Kedy: 28. – 29. 4. 2014

Kde: Univerzitný tvorivý ateliér FF UKF v Nitre (Študentský domov UKF Nitra, B. Slančíkovej 1, Nitra)

Udalosť na sociálnej sieti facebook: Ateliér audiovizuálneho prekladu: Audiovizuálna tvorba bez hraníc

Program Ateliéru audiovizuálneho prekladu vo formáte PDF

Prezentácie sú súčasťou cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Podujatie podporili: Audiovizuálny fond, Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny a Wallonie-Bruxelles International.


 

Katarína Bednárová: Dejiny slovenského umeleckého prekladu I

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Ústav svetovej literatúry SAV

pozýva na prezentáciu monografie Katarína Bednárová: Dejiny slovenského umeleckého prekladu I: od sákrálneho k profánnemu. Knihu uvedie Mária Kusá a Milan Žitný.

Kedy: 23. apríl 2014 o 14:00

Kde: zasadacia miestnosť Ústavu svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava

Publikácia K. Bednárovej predstavuje prvú časť ambiciózneho päťzväzkového projektu, ktorý komplexne spracuje dejiny slovenského umeleckého prekladu od jeho prvopočiatkov (cyrilo-metodské preklady biblických, liturgických a právnych textov) až po súčasnosť. Prvý zväzok zahŕňa aj problematiku historiografie umeleckého prekladu, vzťahu dejín slovenskej literatúry a prekladu, vzťahu jazyka a prekladu či vzťahu prekladu a kultúry. Ide tak zároveň o pokus zosumarizovať väčšinu toho, čo bolo na Slovensku o dejinách prekladu napísané a vyskúmané, dať týmto poznatkom teoretický rámec a načrtnúť možný model syntézy dejín umeleckého prekladu na Slovensku.

Zdroj informácií: Ústav svetovej literatúry SAV.


Viac >>

 

Revue svetovej literatúry 3/2014

Revue svetovej literatúry 2/2014