SK | EN | DE

Podporte umelcov a podpíšte výzvu vláde Slovenskej republiky, aby neznižovala rozpočet na kultúru a naplnila svoje Programové vyhlásenie, schválenú Stratégiu rozvoja kultúry aj európske štandardy!

Letná škola prekladu 2014
Čas a priestor v prekladateľskej praxi – Od osvietenstva k temnu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

36. ročník Letnej školy prekladu sa koná
17. – 19. októbra 2014
Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

 

Výzva pre prednášajúcich

Záväzné prihlášky s témou prednášky a krátkou anotáciou očakávame najneskôr do 5. septembra 2014 na e-mailovej adrese lsp@sspul.sk.

Požiadavky na formálnu úpravu príspevkov nájdete v prílohe. Prosíme vás, aby ste texty príspevkov zaslali na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, a to najneskôr do 29. septembra 2014.

Výzva pre prednášajúcich [PDF]
Pokyny pre autorov [PDF]
Prihláška pre prednášajúcich [DOC]


 

Ateliér audiovizuálneho prekladu III

Audiovizuálna tvorba bez hraníc

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

pozývajú na tretí ročník podujatia venovaného vybraným otázkam audiovizuálneho prekladu.

Kedy: 28. – 29. 4. 2014

Kde: Univerzitný tvorivý ateliér FF UKF v Nitre (Študentský domov UKF Nitra, B. Slančíkovej 1, Nitra)

Udalosť na sociálnej sieti facebook: Ateliér audiovizuálneho prekladu: Audiovizuálna tvorba bez hraníc

Program Ateliéru audiovizuálneho prekladu vo formáte PDF

Prezentácie sú súčasťou cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Podujatie podporili: Audiovizuálny fond, Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny a Wallonie-Bruxelles International.


 

Katarína Bednárová: Dejiny slovenského umeleckého prekladu I

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Ústav svetovej literatúry SAV

pozýva na prezentáciu monografie Katarína Bednárová: Dejiny slovenského umeleckého prekladu I: od sákrálneho k profánnemu. Knihu uvedie Mária Kusá a Milan Žitný.

Kedy: 23. apríl 2014 o 14:00

Kde: zasadacia miestnosť Ústavu svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava

Publikácia K. Bednárovej predstavuje prvú časť ambiciózneho päťzväzkového projektu, ktorý komplexne spracuje dejiny slovenského umeleckého prekladu od jeho prvopočiatkov (cyrilo-metodské preklady biblických, liturgických a právnych textov) až po súčasnosť. Prvý zväzok zahŕňa aj problematiku historiografie umeleckého prekladu, vzťahu dejín slovenskej literatúry a prekladu, vzťahu jazyka a prekladu či vzťahu prekladu a kultúry. Ide tak zároveň o pokus zosumarizovať väčšinu toho, čo bolo na Slovensku o dejinách prekladu napísané a vyskúmané, dať týmto poznatkom teoretický rámec a načrtnúť možný model syntézy dejín umeleckého prekladu na Slovensku.

Zdroj informácií: Ústav svetovej literatúry SAV.


 

Pozvánka: Odborná literatúra v historických zbierkach

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry pozýva na na exkurziu z cyklu „Po stopách literárnej histórie“, ktorej cieľom je Apponyiovská knižnica v Oponiciach.

Kedy: 31. 5. 2014

Kde: Château Apponyi, Oponice

Uzávierka prihlášok 15. mája 2014, účastnícky poplatok 20 €, viac informácií v pozvánke.

Ľubica Medvecká
za Výkonnú radu SSPOL


 

Pozvánka: Francúzska terminológia práva a diplomacie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry pozýva na odborný seminár Francúzska terminológia práva a diplomacie

Kedy: 26. 4. a 3. 5. 2014, 8.00-12.00

Kde: FSEV, Bratislava

Uzávierka prihlášok 15. apríla 2014, účastnícky poplatok 50 €, viac informácií v pozvánke.

Ľubica Medvecká
za Výkonnú radu SSPOL


 

Vážené kolegyne a kolegovia,

v roku 2014 vám želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov, ako aj príjemných chvíľ na spoločných pracovných stretnutiach.

Oľga Ruppeldtová
za VR SSPUL


Viac >>

 

Revue svetovej literatúry 2/2014

Revue svetovej literatúry 1/2014

Long time no seeWhat a nice day it ismichael kors bags outletEasy come easy gohttp://www.ls1creative.co.uk/She has been collecting stampsHe is just a childhttp://www.ls1creative.co.uk/That's a good ideamulberry bags outletWhen was the house built
Do l have toDon't trust to chanceHollister OutletJust read it for memichael kors bags outletI smelled a smell of cookingNo spitting on the streethollister ukItˇŻs a long storyHollister OutletI have a surprise for you